ΠΕΓΑ ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δυναμικό Website με CMS

ΠΕΓΑ ΤΕΙ Θεσσαλίας
Πελάτης:

ΠΕΓΑ ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δείτε το website:

pega.teilar.gr

Περιγραφή:

Δικτυακός τόπος για τα προγράμματα ΠΕΓΑ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Πληροφορίες για τα προγράμματα και αυτοματοποιημένο σύστημα αποστολής αιτήσεων συμμετοχής και διαχείρισης αρχείων από τους αιτούντες

Είστε έτοιμοι για το δικό σας website?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες.